แบรนด์ เจน ยู เครื่องดื่มโสม

จินเซนโนไซด์ เจน โปร

สกัดเข้มข้นจากโสมอเมริกา และโสมเอเชีย อุดมด้วยวิตามินบี 5 ชนิด มีวิตามินบี12
ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง รสชาติอร่อย ดื่มง่าย ด้วยน้ำผึ้งและน้ำทับทิม

แนะนำให้ทาน

ดื่มเป็นประจำทุกวัน เขย่าขวดก่อนดื่ม เพื่อรสชาติที่ดีแนะนำให้แช่เย็นก่อนดื่ม สามารถทานได้ทั้งก่อน
หรือหลังอาหารขึ้นกับความต้องการของแต่ละบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

 • สารสกัดโสมอเมริกาและโสมเอเชียที่แบรนด์คัดเลือกมานั้น มาจากผู้ผลิตโสมที่เชื่อถือได้และได้ผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานของแบรนด์
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คนวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา
 • แบรนด์ เจน ยู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น โสมสกัดและน้ำผึ้ง โดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เจือปน ดังนั้นผู้ที่รับประทานมังสวิรัติสามารถรับประทานได้ แต่สำหรับผู้ที่รับประทานเจ ไม่สามารถทานแบรนด์ เจน ยู ได้เนื่องจากมีนำผึ้งเป็นส่วนประกอบ
 • แบรนด์ เจน ยู ควรจัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น และควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ถ้าเก็บไว้ในกล่องสินค้า จะมีอายุการเก็บรักษานานถึง 18 เดือน
 • ได้ แบรนด์ เจน ยู สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนรับประทาน เพื่อรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ แต่ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของวัยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จึงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • กรณีของสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด
 • ผลิตภัณฑ์นี้มีรสชาติหวานตามธรรมชาติจากน้ำผึ้ง และน้ำทับทิมสกัดเข้มข้น โดย 1 ขวด มีน้ำตาล 6 กรัม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทาน
 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์มีความปลอดภัยในการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้มีภาวะโรคประจำตัวจึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทาน
 • สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย เพราะแบรนด์เจน ยู เป็นสารสกัดจากโสมอเมริกาและโสมเอเชีย ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ปีกหรือผักผลไม้ที่มีพิวรีน ซึ่งทำให้เกิดการกำเริบของโรคเกาต์
 • แนะนำให้ทานเป็นประจำวันละ 1 ขวดซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงการทำงานของสมอง โดยสามารถรับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร

แบรนด์ เจน ยู

ลูทีน่า พลัส

มี ลูทีน 10 มิลลิกรัม และ ซีแซนทีน 2 มิลลิกรัม
มี วิตามิน เอ สูง ช่วยในการมองเห็น อร่อยด้วยน้ำแบลคเคอร์แรนต์

แนะนำให้ทาน

ดื่มเป็นประจำทุกวัน เขย่าขวดก่อนดื่ม เพื่อรสชาติที่ดีแนะนำให้แช่เย็นก่อนดื่ม สามารถทานได้ทั้งก่อน
หรือหลังอาหารขึ้นกับความต้องการของแต่ละบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

 • เหมาะสำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คนวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา
 • แบรนด์ เจน ยู ลูทีน่า พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เจือปน ดังนั้นผู้ที่รับประทานเจและมังสวิรัติสามารถรับประทานได้
 • แบรนด์ เจน ยู ลูทีน่า พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค อย่างไรก็ตามสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรเป็นกลุ่มอยู่ในความควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้ที่ให้การดูแลก่อนทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ
 • แบรนด์ เจน ยู ลูทีน่า พลัส ควรจัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น และควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ถ้าเก็บไว้ในกล่องสินค้า จะมีอายุการเก็บรักษานานถึง 18 เดือน
 • ได้ แบรนด์ เจน ยู ลูทีน่า พลัส สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนรับประทาน เพื่อรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของวัยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จึงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ผลิตภัณฑ์นี้มีรสชาติหวานตามธรรมชาติจากะน้ำแบลคเคอร์แรนต์และไซลิทอลโดย 1 ขวด มีน้ำตาล 5 กรัม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทาน
 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์มีความปลอดภัยในการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้มีภาวะโรคประจำตัวจึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทาน

แบรนด์ เจน ยู เครื่องดื่มโสม

จินเซนโนไซด์ เจน โปร

สกัดเข้มข้นจากโสมอเมริกา และโสมเอเชีย อุดมด้วยวิตามินบี 5 ชนิด
มีวิตามินบี12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
รสชาติอร่อย ดื่มง่าย ด้วยน้ำผึ้งและน้ำทับทิม

แนะนำให้ทาน

ดื่มเป็นประจำทุกวัน เขย่าขวดก่อนดื่ม เพื่อรสชาติที่ดีแนะนำให้แช่เย็นก่อนดื่ม สามารถทานได้ทั้งก่อน
หรือหลังอาหารขึ้นกับความต้องการของแต่ละบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

แบรนด์ เจน ยู เครื่องดื่มโสม จินเซนโนไซด์ เจน โปร

 • สารสกัดโสมอเมริกาและโสมเอเชียที่แบรนด์คัดเลือกมานั้น มาจากผู้ผลิตโสมที่เชื่อถือได้และได้ผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานของแบรนด์
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คนวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา
 • แบรนด์ เจน ยู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น โสมสกัดและน้ำผึ้ง โดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เจือปน ดังนั้นผู้ที่รับประทาน มังสวิรัติสามารถรับประทานได้
 • แต่สำหรับผู้ที่รับประทานเจ ไม่สามารถทานแบรนด์ เจน ยู ได้เนื่องจากมีนำผึ้งเป็นส่วนประกอบ
 • แบรนด์ เจน ยู ควรจัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น และควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ถ้าเก็บไว้ในกล่องสินค้า จะมีอายุการเก็บรักษานานถึง 18 เดือน
 • ได้ แบรนด์ เจน ยู สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนรับประทาน เพื่อรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ แต่ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของวัยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จึงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • กรณีของสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด
 • ผลิตภัณฑ์นี้มีรสชาติหวานตามธรรมชาติจากน้ำผึ้ง และน้ำทับทิมสกัดเข้มข้น โดย 1 ขวด มีน้ำตาล 6 กรัม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทาน
 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์มีความปลอดภัยในการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้มีภาวะโรคประจำตัวจึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทาน
 • สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย เพราะแบรนด์เจนยู เป็นสารสกัดจากโสมอเมริกาและโสมเอเชีย ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ปีกหรือผักผลไม้ที่มีพิวรีน ซึ่งทำให้เกิดการกำเริบของโรคเกาต์
 • แนะนำให้ทานเป็นประจำวันละ 1 ขวดซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงการทำงานของสมอง โดยสามารถรับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร